• Kompletní dodávky v oblasti elektro
  • Systémy inteligentní elektroinstalace
  • Montáže místních rozhlasů
  • Montáže hromosvodů
  • Bytové elektroinstalace
  • Zabezpečovací technika
  • Kamerové systémy
  • Docházkové a vstupní systémy
  • Elektronická požární signalizace ...

Docházkové a vstupní systémy

Instalace vstupních a docházkových systémů se hodí tam, kde je potřebné zajistit kompletní dohled nad pohybem osob v objektu nebo areálu firmy. Na základě Vašich potřeb a požadavků Vám namontujeme docházkový či vstupní systém do Vašeho firemního sídla.

Docházkové systémy slouží k monitorování času a průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s návaznosti na zpracování docházky a mezd. Jako příklad použití může být kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců do firmy.

Na všechna místa, kde je třeba monitorovat, evidovat a řídit přístup osob s ohledem na jejich oprávnění, jsou nainstalovány přístupové snímací terminály. Na základě načtení osobní identifikační karty osoby se ověří přístupová práva jednotlivce ke vstupu do monitorované zóny. Přístupová práva mohou být specifikována pro jednotlivce nebo skupiny i pro každou zónu individuálně včetně přesných časových vymezení.

Vstupní systémy se používají k řízení přístupu osob, resp. vozidel do zabezpečených prostor nebo ke chráněným zařízením či informacím, na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení také umožňují sledovat pohyb osob v prostorových zónách.

Při realizaci docházkových a vstupních systémů spolupracujeme s firmou Atis Group s.r.o. , která se zabývá obchodní a poradenskou činností, servisem a vývojem zařízení v oblastech elektronických systémů.