• Kompletní dodávky v oblasti elektro
  • Systémy inteligentní elektroinstalace
  • Montáže místních rozhlasů
  • Montáže hromosvodů
  • Bytové elektroinstalace
  • Zabezpečovací technika
  • Kamerové systémy
  • Docházkové a vstupní systémy
  • Elektronická požární signalizace ...

Elektronická požární signalizace (EPS)

Provádíme instalace požárního zabezpečení objektů od menších kancelářských budov až po velké objekty (instituce, výrobní areály).

Požární hlásič

Elektronická požární signalizace zvyšuje ochranu majetku a vyplývá z norem a požadavků vedení společností.

Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění a signalizaci požáru. Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je jednodušší vzniklý požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a škodám na majetku.

Povinnost použít elektronickou požární signalizaci je v řadě případů přímo stanovena normou nebo vzniká na základě posouzení požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je vyžadována pojišťovnami a také samotnými vlastníky.

Při instalaci požární signalizace spolupracujeme s firmou Lites Liberec s.r.o.

Další prvky, které zvyšují zabezpečení Vašeho objektu jsou kamerové systémy, zabezpečovací systémy a docházkové a vstupní systémy.